Loading
0

紫草茸

药材名称
紫草茸
汉语拼音
zi cao rong
英文名
Shellac, Lac
拉丁文名
Lacca
原拉丁植物动物矿物名
Laccifer lacca Kerr.
药材别名
赤胶、 紫铆、紫矿、 紫梗、紫胶、虫胶、
药材类别
中药
药材来源
本品为胶蚧科动物紫胶虫 Laccifer lacca (Kerr) 在寄主树枝上所分泌的胶质。夏、秋两季采收,干燥。
分布
生态环境 害生于钝叶黄檀、秧青、三叶豆、泡火绳、酸香、大顺榕、小叶榕等树上,吸取树液,并分泌胶质覆兽体外。雄虫泌胶量很少,主要依靠雌虫泌胶。资源分布 分布于台湾、广东、四川、云南等地。
鉴别
性状 本品呈槽状或块状,长1~7cm,厚0.5~2cm。表面红棕色或紫褐色,凹凸不平,有皱纹、小虫眼及孔隙,一面凹入成沟。质硬而脆,断面有放射状排列的长圆形虫窝,其内常见白色粉末或紫黑色的虫体。气微,味微涩。鉴别取本品少量,加热即软化、溶化,并放出大量气体,体积膨胀;燃烧时产生黑烟和特异臭气。
化学成分
棒状虫胶含树脂70%-80%,蜡6%-7%,色素4%-8%。虫胶树脂可分硬、软两种,硬树脂占70%,其中纯虫胶树脂占10%。由于虫胶树脂易聚合,故每分子虫胶树脂主要由4分子匝烯酸,即由3他子紫草茸醇酸(jalaricacid)或表虫胶酸(epishellolicacid)和1分子紫草茸酸(laccjialaricacid)或表紫草茸虫胶酸(epilaqccishellolicacid)和4分子油桐酸(aleuriticacid)所组成的多酯,也有含3分子或5分子萜烯酸的。软树脂他离得四种纯的萜烯酸,即紫草茸酸酯(laccijalaricester),紫草茸醇酸酯(jalaricester)Ⅰ,紫草茸酸酯Ⅱ和紫草茸醇酸酯Ⅱ。后两者为供生产硬树脂的原料。色素主要含虫胶红酸(laccaicacid)A1、A2(熔点>300°)、B、C、D及虫胶红素(erythrolaccin)。蜡为二十五醇、三十二醇与二十酸、三十二酸所组成的酯。
性味归经
甘、咸,平。归肝、脾经。
功能主治
清热,凉血,解毒。用于月经过多,崩漏,麻疹,斑疹不透,疮疡,湿疹。
注意事项
孕妇慎服。
附方
①治产后血运,狂言失志:紫矿一两。为末,酒服二钱匕。(《徐氏家传方》)②治血崩:紫矿不以多少。为细末,每服二钱,沸汤调下,食前。(《杨氏家藏方》紫矿散)③治齿缝出血:紫矿、乳香、麝香、白矾等分。为末,掺之,水漱。(《卫生易简方》)
名家论述
①《本经逢原》:紫矿即紫草茸。古方治五脏邪气,金疮崩漏,被积血,生肌止痛。今人专治痘疮,有活血起胀之功,无咸寒作泻之患,其功倍于紫草,故以紫草茸呼之,实非紫草同类也。②《痘学真传》:紫草茸,发痘。每遇血热毒壅,失血烦闷,顶陷不起,疮疔肿胀,于清解药中,研加四、五分,无不效,惜乎方书不载,不敢擅增本草。近见《神应心书》独标紫草茸色谈红,出乌思藏,着大树枝上,如白蜡,其价如千金,不特发痘,用酒调服一二钱,能治诸肿毒恶疮。又云,顺手擂一钱酒下,力能催生。③《唐本草》:主五脏邪气,带下,心痛,破积血,金创生肉。④《海药本草》:治湿痒疮疥,宜入膏用。⑤《中药志》:治斑疹不透,麻疹不出。
摘录
《湖南省中药材标准》、《中华本草》
本文章由好中医|中医中药网 www.welltcm.com 整理编辑