Loading
0

百草霜

药材名称
百草霜
汉语拼音
bai cao shuang
英文名
Plant Soot, Soot from the bottom of a boiler
拉丁文名
Palvis Fumi Carbonisatus
原拉丁植物动物矿物名
Fuligo Plantae
药材别名
月下灰、灶突墨、釜下墨、灶突中尘、釜脐墨、釜月中墨、铛墨、灶额上墨、釜底墨、锅底黑、铛底煤、灶额墨、釜煤、釜炲、锅底灰、灶烟煤、灶煤、锅烟子
药材类别
中药
药材来源
本品为杂草或庄稼秸杆经燃烧后附于锅底或烟囱内的烟灰。全年均可采收。将锅底或烟囱内的黑灰轻轻刮下或扫下,用细箩过筛,除去杂质。
鉴别
性状 本品为黑色粉末或结成手捻即散的小颗粒。质轻细,易飞扬,入水飘浮而分散,手捻无油腻感。无臭,味淡。
化学成分
主含碳粒。
性味归经
苦、辛,温。归肝、肺、脾、胃经。
功能主治
止血,消积,解毒,泻火。用于吐血,衄血,便血,血崩,带下,泻痢,食积,咽喉口舌诸疮。
注意事项
烧煤的锅底灰或烟囱灰不可药用。阴虚内热者慎用。
附方
1.疏血丸(《医宗金鉴》),治肠出血及子宫出血。2.六神丸(《中药制剂手册》),主治咽喉肿痛,单双乳蛾,疔疮痈疖等症。3.治衄血不止方(《本草纲目》):百草霜末吹之。4.治口舌生疮方(《方脉正宗》)。5.治咽喉无故肿闭方(《方脉正宗》)。6.治小儿食积疳膨方(《方脉正宗》)。7.治血痢方(《太平惠民和剂局方》)。8.治卒下血不止方(《外台秘要》)。9.治妇人白带方(《永类钤方》)。10.治妇人崩血大脱方(《本草汇言》)。
名家论述
①《本草图经》:主消化积滞,今人下食药中多用之。②《纲目》:止上下诸血,妇人崩中带下、胎前产后诸病,伤寒阳毒发狂,黄疸,疟痢,噎膈,咽喉口舌一切诸疮。③《玉楸药解》:敛营止血,请热消瘀。专止失血,吐衄便血,产漏诸血。④《医林纂要》:泻心降火,去妄热,止妄血,下气消积行痰。⑤《现代实用中药》:涂白癣及头部湿疹。⑥《本草经疏》:百草霜乃烟气结成,其味辛,气温无毒。辛主散,故能消化积滞及下食也。凡血见灰则止,此药性能止血,复能散瘀滞,故主上下诸血及崩中带下、胎前产后诸病。虽能止血,无益肠胃,救标则可,治本则非;故不宜多服。⑦《本草汇言》:百草霜,解三焦结热,化藏府瘀血之药也。苏颂主化小儿食积症块,妇人气痞血瘕,取此得火气之轻扬,而散阴凝陈聚之物也。濒湖治黄疸疟胀,咽喉肿闭,口舌生疮,取此得火气之轻升,而发越湿热痰气搏结之疾也。杂病方用治吐、衄、崩血不止者,谓其轻浮火化之质,且色之黑也,血见黑即止,亦从治热胜动血而安营血之暴走也。
摘录
《湖南省中药材标准》、《中华本草》
本文章由好中医|中医中药网 www.welltcm.com 整理编辑