Loading
0

斑蝥

药材名称
斑蝥
汉语拼音
ban mao
英文名
Large Blister Beetle, Lesser Blister Beetle, Telini Fly
拉丁文名
Mylabris
原拉丁植物动物矿物名
1.Mylabris phalerata Pallas2.Mylabris cichorii Linnaeus
药材别名
斑猫、龙尾、斑蚝、龙蚝、斑菌、晏青、龙苗、斑毛、班蝥、羊米虫、老虎斑毛、花斑毛、花壳虫、小豆虫、放屁虫、花罗虫、章瓦
药材类别
中药
药材来源
本品为芫青科昆虫南方大斑蝥Mylabris phalerata Pallas或黄黑小斑蝥Mylabris cichorii Linnaeus的干燥体。夏、秋二季捕捉,闷死或烫死,晒干。

分布
生态环境 喜群集栖息和取食。复变态,幼虫共6龄,成虫4-5月开始为害植物的顺、芽及花等器官,7-8月最烈,多损伤大豆、花生、茄子及棉花等。资源分布 我国大部分地区均有分布。
鉴别
性状 南方大斑蝥呈长圆形,长1.5~2.5cm,宽0.5~1cm。头及口器向下垂,有较大的复眼及触角各1对,触角多已脱落。背部具革质鞘翅l对,黑色,有3条黄色或棕黄色的横纹;鞘翅下面有棕褐色薄膜状透明的内翅2片。胸腹部乌黑色,胸部有足3对。有特殊的臭气。黄黑小斑蝥体型较小,长1~1.5cm。薄层鉴别 取本品粉末2g,加三氯甲烷20ml,超声处理15分钟,滤过,滤液蒸干,残渣用石油醚(30~60℃)洗2次,每次5ml,小心倾去上清液,残渣加三氯甲烷1m1使溶解,作为供试品溶液。另取斑蝥素对照品,加三氯甲烷制成每1ml含5mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法(附录VIB)试验,吸取上述两种溶液各5μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以三氯甲烷-丙酮(49:1)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以0.1%溴甲酚绿乙醇溶液,加热至斑点显色清晰。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。
化学成分
1.南方大斑蝥,含斑蝥素(cantharidin)1-1.2%,脂肪12%及树脂(resin),蚁酸(formicacid),色素等。另报道除含斑蝥素0.06%-1.825%外,还含一种相对分子质量为212的羟基斑蝥至少(hydroxycantharidin),可能有三种结构。全虫体含磷17.74mg/g,镁5.587mg/g,钙1.558mg/g,其他含量微量的铁、铝、锌、铬、锰、镉、锶、铜等元素。2.黄黑小台湾产者斑含斑蝥素0.97%,亦有达1.3%。
药理作用
1.抗肿瘤作用:早在1933年就有人发现斑蝥素给药3-4次能使焦油诱发的家兔癌瘤消失。近年发现斑蝥素对小鼠腹水型肝癌和网织细胞肉瘤ARS均有一定抑制作用。斑蝥素的最大耐受量(1-1.25mg/kg)腹腔注射,每日1次连续7天,可以延长腹水肝癌小鼠的生存时间63.5-208%。还可延长ARS腹水型小鼠的生存时间56%左右。但此种作用与接种的癌细胞数和投药量有关,如果降低剂量或增加接种的癌细胞数到每鼠2×10以上,则无明显的抑制作用。而斑蝥素对其它小鼠肿瘤,如肉瘤S180、网织细胞肉瘤L2、肉瘤Sak、网织白血病L615、艾氏腹水癌及大鼠W256肉瘤均无明显的抑制作用。斑蝥素能引起小鼠腹水肝癌细胞明显萎缩、退化、胞浆多空泡等形态学改变。实验证明斑蝥素首先抑制癌细胞的蛋白质合成,继而影响RAN和DNA合成,最终实现抑制癌细胞的生长的分裂。斑蝥素的衍生物羟基斑蝥胺60-100mg/kg、甲基斑蝥胺170-230mg/kg、丙烯基斑蝥胺60-80mg/kg和斑蝥酸钠1-2mg/kg,每日腹腔注射l次,连续7-9次,对小鼠腹水,肝癌和网织细胞肉瘤腹水型ARS均有类似于斑蝥素的抗癌活性。其中羟基斑蝥胺的化疗指数较高。斑蝥酸钠的抗肿瘤谱比较宽,除能抑制小鼠腹水肝癌和ARS外,还能抑制小鼠肉瘤180、宫颈癌U14、艾氏腹水癌实体型肿瘤株;体外亦能抑制Hela细胞株。人食管鳞癌CaEs一17细胞株及人肝癌,BEL一7402细胞株。同时用电镜观察到3H-斑蝥酸钠可以直接进入小鼠腹水肝癌细胞的核及核仁。还用生物化学的方法观察到斑蝥酸钠可抑制癌细胞的DNA和RNA含量及前体的掺入,从而证明了该药首先作用于癌细胞的核酸代谢,继而使癌细胞的形态和功能发生改变,杀伤癌细胞。此外,经小鼠网织细胞肉瘤ARS的相伴免疫试验、移植物抗宿主反应(GVH)试验及荷瘤动物巨噬细胞吞噬功能的测定等表明,斑蝥紊及其衍生物均不影响上述免疫功能。但甲基斑蝥胺可以抑制DNCB所致的正常和腹水肝癌小鼠皮肤迟发型超敏反应。2..局部刺激作用:斑蝥可使动物和人的皮肤发红起泡,其有效刺激物为斑蝥素。其刺激性颇强,但组织穿透力较弱,因此作用缓慢,仅有中度疼痛,通常不损害皮肤深层,所形成的泡很快痊愈而不留疤痕。3.抗病毒作用:填喂斑蝥素0.6-1.0mg可以治疗急性型新城疫鸡瘟病,治愈率达90%以上。4.升高白细胞数的作用:斑蝥能刺激骨髓引起白细胞升高。误服斑蝥的9人中,白细胞总数一般在104(-2)×104/mm3之间,最高可达5×10(4)/mm3。在斑蝥素动物试验中,骨髓检查可见白细胞增生活跃。此外,对其它化疗抗癌药物所致的白细胞降低也有一定拮抗作用。去甲斑蝥酸钠lmg/kg腹腔注射给药3天,使正常小鼠骨髓粒一单系祖细胞产率增加;灌胃连续给药5,在使放射损伤小鼠外周白细胞数量回升的同时,还可使粒一单系祖细胞的产率得到部分恢复,同时,还可促使更多的骨髓造血干细胞进入细胞周期。去甲斑蝥素能促进小鼠骨髓细胞DNA合成平均为75.7%。给小鼠腹腔注射去氢去甲斑蝥素10mg/kg,亦可促进正常小鼠有核细胞DNA合成,平均促进44.2%。去甲斑蝥素升白细胞作用机理系由于刺激骨髓细胞DNA合成所致。5.其它作用:斑蝥素1:4水浸剂体外试验可抑制堇色毛癣菌等12种致病皮肤真菌,还可杀死丝虫幼虫。雌兔腹腔注射斑蝥素可见尿中雌性激素与黄体酮增加,剂量越大作用越强,但有报告用不完全纯的斑蝥制剂有些雌激素样作用,完全纯的则无此作用。
性味归经
辛,热;有大毒。归肝、胃、肾经。
功能主治
破血逐瘀,散结消瘸,攻毒蚀疮。用于瘕瘕,经闭,顽癣,瘰疬,赘疣,痈疽不溃,恶疮死肌。

注意事项
本品有大毒,内服慎用;孕妇禁用
附方
①治痈疽,拔脓,痈疽不破,或破而肿硬无脓:斑蝥为末,以蒜捣膏,和水一豆许贴之,少顷脓出,即去药。(《仁斋直指方》)②治疔肿:斑蝥一枚,捻破,然后以针画疮上,作米字,以封上。(《备急方》)②治干癣积年生痂,搔之黄水出,每逢阴雨即痒:斑蝥美半两,微炒为末,蜜调敷之。(《外台秘要方》)④治牛皮癣:斑蝥一个,甘遂一钱。共研细末,以醋调和,日擦数次。(《吉林中草药》)⑤治颜面神经麻痹:斑蝥一个。研细,水调贴颊部,向左歪斜贴右侧,向右歪斜贴左侧。起泡即取去。(《山东中草药手册》)⑥治急性扁桃体炎,急性咽、喉炎:斑蝥适量。研末,取少许放清膏药中心,如是扁桃体炎贴患侧颈外压痛处,如是咽、喉炎贴两侧人迎穴,待皮肤起泡(约三至四小时),即可揭去。起泡处用酒精消毒,再用消毒过的针刺破水泡,放出液体,涂上红汞,外盖纱布,用胶布固定。(《河北中药手册》)⑦治疟疾:斑蝥七只,麻黄、雄精各一钱二分,朱砂半钱。共研细末,每次用一至三分,调放在膏药上,贴头颈项第二骨节处。〔《浙江中医杂志》(7):39,1959〕⑧治剧烈头痛:斑蝥(去头、足)三至五个。研未布包,贴痛处。起泡后,用针刺被,使水流出。(江西《草药手册》)⑨治疣痣黑子:斑蝥三个,人言少许。以糯米五钱,炒黄去米,入蒜一个,捣烂点之。(《纲目》)⑩治耳卒聋:斑猫二枚(去翅、足,炒黄),巴豆一枚(去心、皮,生用)。同研令匀,绵裹塞耳中。(《圣惠方》)(11)治大人小儿瘰疬内消方:斑描一两,去翅、足,用粟米一升,同斑猫炒令米焦黄,去米不用,细研,入干薄荷末四两,同研令匀,以乌鸡子清丸如绿豆大。空心腊茶下一丸,加至五丸,却每日减一丸,减至一丸,每日服五丸。(《经验方》)(12)治一切瘘:斑猫三十枚(去头、足、翅,糯米拌炒令米黄),晰蜴三枚(炙令黄),地胆四十枚(去头、足、翅,糯米拌炒令米黄)。捣罗为末,炼蜜和丸,如豆大。每日空心及晚食后,以温酒下二十丸。(《圣惠方》)(13)治疯狗咬伤:斑蝥三七枚,去头、翅、足,先以七枚,用糯米一勺,略炒过,去斑蝥;别以七枚,如前炒,色变复去之;别以七枚如前,至青烟为度,去蝥,只以米为粉。用冷水入清油少许,空心调服,须臾再进一服,以小便利下毒物为度;如不利,再进。利后肚疼,急用冷水调青靛服之,以解其毒,否则有伤。黄连水亦可解之。但不宜服一切热物也。(《医方大成论》)(14)治经候闭塞及干血气:斑猫十个(糯米炒),桃仁四十九个(炒),大黄五钱。共为细末,酒糊为丸,如桐子大。空心酒下五丸,甚者十丸。如血枯经闭者,用四物汤送下。(《济阴纲目》斑蝥通经丸)(15)治血疝便毒,不拘已成未成,随即消散:斑蝥三个(去翅、足,炒),滑石三钱(同研)。分作三服,空心白汤下,日一服,毒从小便出,如痛,以车前、木通、泽泻、猪苓煎钦。(李杲·破毒散)
名家论述
①《纲目》:斑蝥,专主走下窍,直至精溺之处,蚀下败物,痛不可当。葛氏云:凡用斑蝥,取其利小便,引药行气,以毒攻毒是矣。杨登甫云:瘰疬之毒,莫不有根,大抵以斑蝥、地胆为主,制度如法,能使其根从小便中出,或如粉片,或如血块,或如烂肉,皆其验也。但毒之行,小便必涩痛不可当,以木通、滑石、灯心辈导之。②《本草经疏》:斑蝥,近人肌肉则溃烂,毒可知矣。性能伤肌肉,蚀死肌,故主鼠瘘疽疮疥癣。辛寒能走散下泄,故主破石癃血积及堕胎也。甄权主瘰疬,通利水道,以其能追逐肠胃垢腻,复能破结走下窍也。斑蝥,性有大毒,能溃烂人肌肉,惟瘰疬、癫犬咬或可如法暂施,此物若煅之存性,犹能啮人肠胃,发泡溃烂致死,即前二证亦不若用米同炒,取气而勿用质为稳,余证必不可饵。③《本经》:主寒热,鼠瘘,恶疮疽,蚀死肌,破石癃。④《别录》:主疥癣,血积,堕胎。⑤《药性论》:治瘰疬,通利水道。⑥《日华子本草》:疗淋疾,敷恶疮瘘烂。⑦《纲目》:治疝瘕,解疔毒、沙虱毒、轻粉毒。
现代临床研究
1.治疗风湿痛、神经痛等:用斑蝥贴敷穴位治疗四肢关节、腰背部的风湿痛(包括职业性良性关节炎、肌纤维炎、风湿性关节炎、因神经血管疾病或外伤而引起的关节疼痛等)及神经痛(肋间神经痛、三叉神经痛、手术或外伤颜瘢痕区的反射性神经痛等)、传染性肝炎恢复期的肝区痛等,均有一定的近期疗效。据数百例的观察,有效率在90%以上。大多数患者经1-3次治疗后,症状即消失或有不同程度的改善,尤以对急性风湿痛疗效显着。对增生性关节炎无明显效果,对有明显不可逆性的关节病变亦不适用。用法:取斑蛰12.5g、雄黄2g;或斑蝥50g、雄黄5g共研细末,加蜂蜜适量,制成粒状备用。用时按针灸取穴原则选定穴位,然后职绿豆大小的圆粒,置于2平方厘米的胶布中央,贴于选定的穴位上。四肢躯干部位的穴位,一般在24小时后揭去。穴位的皮肤上可出现绿豆大小的微黄色透明小水泡,无明显疼痛,有时周围略痒。水泡通常在4-7日内结痂脱落。1次以敷贴1-3个穴位为宜,多则不超过5个穴位,以便有可能交错地进行第2、3次治疗。一般隔3-6天治疗1次,3-5次为一疗程。每疗程后可休息2-4天。亦可将斑蝥去头足后研成细末,以少许置膏药中心,贴于疼痛关节处,24小时后揭去,局部即发生银杏大小之水泡,以消毒针尖刺破,挤出液体,敷料覆盖。斑蝥数贴于穴位上,起到一种微面积的化学性烧伤性刺激作用。这种刺激首先作用在皮肤的神经感受器上,通过复杂的神经反射机理而达到止痛及治病的目的。2.治疗颜面神经麻痹:取斑蝥粉0.2g,置于药油摊得较薄的膏药中心处,然后贴在病侧的太阳穴上(嘴歪向左侧贴在右侧,歪向右侧贴在左侧)。1昼夜后局部发泡,刺破后揩干渗液(防止流入眼内及附近皮肤上),隔2-3日再贴,直至痊愈。局部发泡有感染时,待痊愈后再。治疗过程中忌饮酒。据近千例的观察,一般在用药后4-7日内口眼歪斜即渐减轻,10-14日可望痊愈。3.治疗肝癌:从斑蝥中提取的斑蝥素,对普通型原发性肝癌前期有一定疗效,表现为治疗后癌块缩小,自觉症状改善,生存时间延长。但对黄疸、腹水型肝癌的疗效较差。据35例、15例、32例原发性肝癌的治疗结果,总有效率分别为74%、80%和72%。另有5例治疗后,1例临床治愈;2例病情一度好转,最后死于肝功能衰竭;另2例病情明显改善。用法:内服斑蝥素片或胶囊(每片或每粒含斑蝥素1mg),每次1片(粒)。开始每日1次,待适应后可增加到2-3次,同时多饮绿茶解毒。并配合应用中草药,大部分病例加用小剂量化疗。此外,有用斑蝥原生药制成药片治疗肺癌、肝癌、乳房癌、宫颈癌,用斑蝥烧鸡蛋(鸡蛋叩一小孔,放人去头、足、翅的斑蝥1-3只,再用纸和泥糊好,置于火上烤熟,只吃鸡蛋,每天1只)治疗肝癌、胃癌,均获得一定疗效。服用斑蝥制剂后的副反应,主要表现在消化道和泌尿系统方面。如口腔、咽部粘膜充血、灼痛或溃疡,心窝部不适,甚或恶心呕吐,食欲减退,腹泻;尿频、尿痛,甚或血尿。有时可出现四肢、面部麻木,或心率减慢,或暂时性血压升高等神经系统和心血管系统方面的反应。一般反应轻者不一定停药,多饮绿茶或对症处理即可缓解;泌尿系统症状严重者,应该停药数天。个别病例服药后心电图提示心肌损害,所以在服药期间应注意心脏情况。4.治疗神经性皮炎:4.1.斑蝥15g,浸入70%酒精10ml中,1周后取浸液涂患处。涂药后数小时,局部即发生水泡,用针刺破,敷料包扎,3-4天后即结痂脱落而愈。如病灶部仍有苔藓样变,可再次涂药,直至病变组织脱为止。一般涂药1-3次。亦可结合用0.25%普鲁卡因于病灶周围封闭。单用斑蝥酊外涂治疗24例,除1例中断治疗外,均获痊愈。加用普鲁卡因封闭治疗54例,除2例结果不明外,亦均治愈。4.2.斑蝥2g,浸入65度烧酒100ml中,7昼夜后取其上清液涂于患处,每日1-2次。30例患者经15-50天治疗后,痊愈25例,显着进步或进步者4例,无效1例。涂药后起泡者7例。治愈病例中,18例随访半年以上,有8例复发,但病情较原来为轻,经再涂药,很快又趋治愈。认为斑蝥酒有良好的止痒作用,可以阻断因搔痒而引起的恶性循环,使已紊乱的大脑皮质机能得到调整,并消除因搔抓对皮肤的刺激;同时,斑蝥酒的引赤作用,可以加速局部血循环,促进新陈代谢,从而改善局部营养,使苔藓化的病理组织吸收消退。5.治疗斑秃:取斑蝥40只,闹羊花40朵,骨碎补40片(每片约2分厚),浸于95%酒精500ml内,5天后取澄清液涂擦患处,每天1次。擦药前,先用土大黄、一枝黄花煎洗患处。据24例经1个月以上的治疗观察,其中显效及好转者9例,控制发展者11例。6.治疗传染性疣:取斑蝥12.5g,雄黄2g,研粉,加蜂蜜适量,调制成膏。同时先将疣之角化层削去,以碘酒消毒,然后取相当疣大小之斑蝥膏,用手指搓成扁圆状置于疣面,以胶布固定。经10-15小时,患部即起水泡,疣便浮离皮肤。治疗10例,均痊愈。
摘录
《中国药典》、《中华本草》
本文章由好中医|中医中药网 www.welltcm.com 整理编辑