Loading
0

蒲桃根皮

药材名称
蒲桃根皮
汉语拼音
pu tao gen pe
原拉丁植物动物矿物名
Syzygium jambos (L.)Al-ston
药材类别
中药
药材来源
为桃金娘科植物蒲桃的根皮。Syzygium jambos (L.)Al-ston。全年均可采挖,乘鲜剥取根皮,洗净,切段,鲜用或晒干。
性味归经
味苦;微涩;性凉;有毒。
功能主治
凉血解毒。主泄泻;痢疾;外伤出血
摘录
《中华本草》
本文章由好中医|中医中药网 www.welltcm.com 整理编辑