Loading
0

花叶矮沱沱

药材名称
花叶矮沱沱
汉语拼音
hua ye ai tuo tuo
原拉丁植物动物矿物名
Munronia sinica Diels
药材别名
花叶细辛、花叶寻胆、土黄连。
药材类别
中药
药材来源
为楝科植物地黄连的全株。Munronia sinica Diels。全年均可采,去净泥土,鲜用或晒干。
分布
生态环境 生于阴处石缝中。资源分布 分布于四川。
性味归经
淡;平。
功能主治
活血止痛。主跌打损伤;风湿疼痛;无名肿毒
摘录
《中华本草》
本文章由好中医|中医中药网 www.welltcm.com 整理编辑