Loading
0

厚叶子树

药材名称
厚叶子树
汉语拼音
hou ye zi shu
原拉丁植物动物矿物名
Sarcococca wallichii Stapf[S.coriacea Mull.Arg.;S.pruniformis auct.non Lindl.]
药材别名
黑果清香桂、千年青、百年青。
药材类别
中药
药材来源
为黄杨科植物云南野扇花的全株。Sarcococca wallichii Stapf[S.coriacea Mull.Arg.;S.pruniformis auct.non Lindl.]。全年均可采,洗净,切段,鲜用或晒干。
分布
资源分布 生于海拔1300-2700m的山坡林下湿润处或沟谷中。分布于云南。
性味归经
辛;苦;平。
功能主治
活血行气;消肿止痛。主胃脘疼痛;跌打损伤;无名肿毒
摘录
《中华本草》
本文章由好中医|中医中药网 www.welltcm.com 整理编辑