Loading
0

红白二丸果

药材名称
红白二丸果
汉语拼音
hong bai er wan guo
拉丁文名
Begonia sinensis A.DC.
原拉丁植物动物矿物名
Begeonia sinensis A.DC.
药材类别
中药
药材来源
为秋海棠科植物中华秋海棠的果实。Begeonia sinensis A.DC。夏季采收,鲜用。
性味归经
味苦;性微寒。
功能主治
解毒。主蛇咬伤
摘录
《中华本草》
本文章由好中医|中医中药网 www.welltcm.com 整理编辑