Loading
0

灌木蒲桃

药材名称
灌木蒲桃
汉语拼音
guan mu pu tao
原拉丁植物动物矿物名
Syzygium fruticosrm(Roxb.)DC.[Eugenia fruticosa Roxb.]
药材类别
中药
药材来源
为桃金娘科植物簇花蒲桃的树皮。Syzygium fruticosrm(Roxb.)DC.[Eugenia fruticosa Roxb.]。全年均可采,洗净,切段,晒干。
分布
生态环境 生于低海拔疏林或荒地上。资源分布 分布于广西、贵州、云南等地。
性味归经
味苦;辛;性平。
功能主治
驱蛔。主蛔虫腹痛
摘录
《中华本草》
本文章由好中医|中医中药网 www.welltcm.com 整理编辑