Loading
0

光梗丝石竹

药材名称
光梗丝石竹
汉语拼音
guang gen si shi zhu
原拉丁植物动物矿物名
Gypsophila acutifolia Fisch.var.gmelini Regel
药材类别
中药
药材来源
为石竹科光梗丝石竹的全草。Gypsophila acutifolia Fisch.var.gmelini Regel。6-7月采全草,除去枯枝残叶及须根,洗净,用棒略砸,以纸遮蔽,晒干。
分布
生态环境 生于海拔2800-3000m的半阳坡。资源分布 产于内蒙古、青海省等地。
性味归经
微甘;辛;性平。
功能主治
止咳;化痰。主咳嗽
摘录
《中华本草》
本文章由好中医|中医中药网 www.welltcm.com 整理编辑