Loading
0

高山黄华根

药材名称
高山黄华根
汉语拼音
gao shan huan ghua gen
英文名
Root of Alpine Thermopsis
原拉丁植物动物矿物名
Thermopsis alpina Ledeb.
药材类别
中药
药材来源
为豆科植物高山黄华ThermopsisalpinaLedeb.的根。Thermopsis alpina Ledeb。8-9月采挖,除去泥土,洗净,晒干。
分布
生态环境 生于海拔4400-5000m的山坡草地、湖边砾石地。资源分布 分布于华北及陕西、新疆、云南、西藏。
性味归经
味苦;性寒;小毒。归肺;肝;胆;三焦经
功能主治
截疟;降压。主疟疾;高血压
摘录
《中华本草》
本文章由好中医|中医中药网 www.welltcm.com 整理编辑