Loading
0

地毡草

药材名称
地毡草
汉语拼音
di zhan cao
英文名
Herb of Spathulate Sundew
原拉丁植物动物矿物名
Drosera spathulata Labill.
药材别名
金雀梅、小毛毡苔、天地花、地红花。
药材类别
中药
药材来源
为茅膏菜科植物匙叶茅膏菜的全草。Drosera spathulata Labill。夏、秋采收,洗净泥土,鲜用或晒干。
分布
生态环境 生于阴湿斜坡和岩石间灌丛或草丛中,以及湿地水沟旁。资源分布 分布福建、广东、台湾。
性味归经
淡;寒。归心;肺;胃经
功能主治
清热利咽;凉血解毒。主感冒;肺痈;咳嗽;口渴;吐血;咯血;喉蛾;疔疮;淋病
摘录
《中华本草》
本文章由好中医|中医中药网 www.welltcm.com 整理编辑